Tror ni på allt i Bibeln?

Nu är det dags att besvara ännu en fråga som vi har fått till bloggen.
     Den här gången kommer frågan från Markus som skriver så här: Tror ni på allt som står i bibeln eller väljer ni ut delar som ni tror på är sant. Efter att ha läst bibeln vet jag är det finns mycket i bibeln som inte är rätt och jag kan inte finna att ni skrivit något om det i eran blogg. Bör inte någon som tror på gud tro på allt som står i bibeln? Det är väl ändå guds ord från början? Sedan förstår jag inte hur man ska kunna tro på allt i bibeln eftersom den på flera sätt säjer emot sig själv.

Tacksam för svar!

Vi tror på allt som står i Bibeln. Vi tror att det är Guds ord och att det inte är upp till oss människor att välja ut det som passar oss och strunta i resten.
     Precis som du själv skriver så tycker vi att om man tror på Gud och är kristen så bör man också tro på allt som står i Bibeln och inte bara vissa delar. Att säga om en sak att det är bra och fint för att Jesus har sagt det och sen säga om en annan sak att det inte stämmer och komma med argument om att Gud måste ha ändrat sig eller att människor har skrivit Bibeln håller inte. Enligt den kristna tron och Bibeln själv är Gud densamme hela tiden och ändrar inte på sig som människor gör, och även om man tänker att Han skulle ha gjort det så är tanken att Han skulle tro precis som majoriteten i samhället gör väldigt naiv. Gud är inte typen som följer strömmen eller vänder kappan efter vinden. Menar man att Bibeln inte är fullt pålitlig eftersom människor har skrivit den så bör ju det gälla allt som står där och inte bara det man själv tycker känns opassande.Eftersom vi tror att allt är rätt har vi av naturliga skäl inte heller tagit upp något som vi anser inte är rätt. Vi har heller inte haft möjlighet att skriva om allt som finns att skriva om eftersom tiden inte räcker till, men vi försöker att skriva om varierande ämnen och även svara på frågor och få med olika önskemål så långt det går.

Jag har läst hela Bibeln flera gånger och tycker inte att den säger emot sig själv. Anledningen till att människor ser det som att Bibeln säger emot sig själv tror jag beror på att man inte vet tillräckligt mycket om det man läser. Jag har själv varit i den situationen och inte förstått hur vissa saker kan gå ihop. Tar man då reda på varför det står som det gör och verkligen försöker sätta sig in i de olika sammanhangen och sätten att skriva på den tiden då Bibeln skrevs så brukar dock saker klarna. Jag tycker också att det är viktigt att man gör det och inte bara går omkring och känner tvivel på insidan då det gäller Bibeln. Att man tar upp saker som man inte förstår eller som man tycker känns motsägande tycker jag bara är positivt och jag tror att det bara stärker ens tro då man får svar på det man undrade.

/ Erica


Ska kristna avhålla sig från blod?

Idag tänkte jag besvara en fråga som har kommit in till bloggen via en kommentar.
     Så här skriver signaturen Hey: Ta upp saker om att kristna enl apg ska avhålla sig från blod. Vad menas med det?

Det står i tre olika verser i Apostlagärningarna att kristna ska avhålla sig från blod; i Apg 15:20, Apg 15:29 och Apg 21:25. Alla dessa tre verser är i samma sammanhang. I exempelvis Apg 21:25 står det så här: Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut: De skall avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt.
     Det handlar alltså om vad de hednakristna skulle behöva göra. Det var nämligen oenighet bland några om de skulle behöva omskära sig eller inte och det hela slutade i att Paulus, Barnabas och några till åkte upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att diskutera detta. De kom då fram till att de inte skulle behöva omskära sig eftersom Gud hade gett den helige Ande även åt de som inte var omskurna. Däremot kom man överens om att man skulle skriva till dem och säga att de skulle avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt. Att man bad de att avhålla sig från detta var först och främst för att lösa det praktiska problemet som fanns i och med att judekristna och hednakristna skulle arbeta tillsammans. De judiska kristna hade växt upp med väldigt stränga föreskrifter bland annat då det gällde mat. Därför gjorde man så här för att bevara friden och för att de inte skulle ta anstöt av något som de hednakristna gjorde. Det handlade alltså om att ta hänsyn.
     Det finns dock de som anser att förbudet om att inte äta något med blod i fortfarande gäller eftersom det budet kom redan innan lagen gavs till Mose. Men själv tycker jag inte att det isåfall går ihop med att Jesus säger att ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren (Mark 7:15). Sedan ges det också exempel i Bibeln på att man skulle ta hänsyn då det gällde maten, och även andra saker, vilket ni kan läsa mer om i Rom 14. I vers 21 står det: Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av.Om du vill få din fråga besvarad på bloggen så skickar du ett mail till toliveforchrist@live.se.
     Det kommer också upp frågor ibland som har kommit in via kommentarer om någon vill att nån fråga ska komma upp eller om jag helt enkelt har fått en fråga som jag känner att jag vill skriva ett lite längre svar till än vad man kanske gör annars.

/ Erica

Johan frågar om äktenskap mellan kristna och ickekristna...

Vi har nu fått in ännu en fråga till vår frågelåda via bloggmailen. Den här gången är det Johan som undrar detta:Vi har samma åsikter om detta som Gud har. I 2 Kor 6:14 står det: Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
     Då man tar emot Jesus i sitt liv och börjar leva helt för Honom så börjar man sakta men säkert att förändras. Man är inte längre samma person som man var innan. Det brukar också märkas i relationerna som man har till andra. Där det märks som mest är nog också just då det gäller den man eventuellt är tillsammans med. Som kristen lever man inte längre som tidigare. Att följa Jesus fullt ut innebär att man inte har sex förrän man är gift, man är inte sambo och självfallet vill man helst dela sin tro med den man älskar och be tillsammans och leva ett liv för Gud tillsammans. Även om den ena skulle acceptera att inte ha sex eller bo ihop förrän man gift sig så blir det alltså ändå inte helt som Gud har tänkt att det ska vara. Jesus ska vara det viktigaste i en människas liv och om man inte delar det så delar man inte det viktigaste tillsammans.

Sen så finns det ju dock par där den ena har valt att bli frälst efter att man har gift sig och den andra inte blir det. Då är det ju inte meningen att man ska fixa skilsmässopapper så fort man kan.
     Så här står det i Bibeln (1 Kor 7:12-16) om denna situation: Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru?
     Äktenskapet är heligt i Guds ögon, och därför ska man alltid försöka få det att fungera. Även om situationen här där bara en är frälst inte är ideal. Men just denna situation är en av de två där det faktiskt är okej med skilsmässa, vilket ändå säger en del om hur viktigt det faktiskt är att leva med någon som också vill följa Jesus...

Tre frågor om kristendomen från Linnea.

Nu är det dags att besvara lite frågor igen. Den här gången har Linnea skickat in tre frågor till oss.Kristendomen uppkom i och med att det judiska folket hade delade meningar angående om Jesus var Messias eller inte. Man började tillslut att kalla de som följde Jesus Kristus för kristna, vilket helt enkelt innebar att man var en person som följde Kristus. I Apg 11:26 nämns det att man började kalla lärjungarna för kristna.
     Det var alltså inte alls meningen från början att det skulle bli en helt ny religion. Jesus är uppfyllelsen på profetiorna om den utlovade Messias i GT. Det var alltså inte en helt ny tro som man kom med, men eftersom det ändå blev så pass stora splittringar i kontrast mot de judar som ansåg att Jesus inte var Messias och att man skulle fortsätta vänta på honom så började man slutligen prata om två religioner istället för en. Detta skedde under det första århundradet.Det jag först och främst tänker på då jag hör den här frågan är korstågen som pågick från 1000-talet och pågick i flera århundraden. De gick till stor del ut på att man ville befria det heliga landet, Israel, från muslimernas herravälde. Det fanns även andra korståg där man gick till attack mot inte bara muslimer utan också mot andra med målet att kristna människorna i fråga.
     Detta är inte ett beteende som man kan hitta stöd för i Bibeln. Tvärtom så kan vi läsa om hur Jesus uppmanade sina lärjungar att lämna den plats där man inte ville ta emot de (Matt 10:14). Man kan ju då fråga sig varför kristendomen har haft exempelvis dessa konflikter med korstågen. Jag tror att det vid många konflikter har handlat mer om makt och att vilja styra människor än om att faktiskt av hjärtat följa Jesus, människor har alltså använt sig av kristendomen för att nå upp till andra mål.Om jag ska svara utifrån hur jag själv och andra i exempelvis min egen församling lever så skulle jag nog säga att det inte är några större skillnader mellan dåtid och nutid. Budskapet har inte förändrats och vi vill leva för Jesus precis som den första församlingen (som du kan läsa om i bland annat Apostlagärningarna) ville. Det står i Heb 13:8 att Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Vi försöker alltså inte att modernisera eller förändra kristendomen.
     Däremot så finns det ju, beroende på vad du menar med dåtid, många fler inriktningar inom kristendomen idag vilket är en ganska stor skillnad. Sen finns det också vissa inriktningar och församlingar där man kan hitta ganska stora skillnader om man jämför dåtid och nutid. Som exempel har vi ju Svenska Kyrkan där man nu mer och mer är för homosexualitet, något som hade varit helt uteslutet för inte alls så längesen. Kristendomen har också hunnit sprida sig väldigt mycket om man jämför med förut.

SKILLNADER MELLAN.......

Vad är det för skillnad mellan protestantismen, ortodoxa och katolisismen?

N
i kan läsa detta här =) http://www.fragaprasten.nu/html/samfundsskilln.htm

- Mellan Katolska och ortodoxa kyrkorna är det främst synen på påvens roll som skiljer. De ortodoxa vill inte se honom som en ledare för alla kristna. Katolikerna ser honom som Apostels Petrus efterträdare

- Den ortodoxa mässan är längre än den katolska och man använder inte orgel, utan bara sång. Man har bröd gjort på jäst. I katolska kyrkan är brödet osyrat. Om man jämför den katolska mässan med den ortodoxa så är en skillnad att man i den ortodoxa inte använde musikinstrument utan lägger mer tonvikt vid körsång. En annan skillnad är att den ortodoxe prästen sjunger de flesta av bönerna under mässan.
Sedan står man under större delen av en ortodox mässa, medan man under den katolska ibland sitter, ibland står och ibland knäböjer.
Den ortodoxa mässan tar ett par tre timmar medan den katolska tar en timme på söndagar.

- Sedan skiljer sig synen på vad som är rätt och fel särskilt i familje- och samlevnadsfrågor. Enligt katolsk moral väntar ,man med samlag till äktenskapet och äktenskapet är oupplösligt. En katolik kan inte gifta om sig. Man betraktar också homosexuella handlingar som emot Guds skapelseordning för människan. Han skapade dem till man och kvinna och de skulle bli ett kött och så bli lika Gud enligt 1 Moseboken.

-

Fråga om varför Maria är så viktig inom katolicismen och inte i protestantismen...

Nu är det dags att svara på den första frågan som har kommit in till frågelådan. Frågan kommer från Bri....Jag vill börja med att säga att det inte stämmer att Maria är den viktigaste personen inom katolicismen. Hon har ju en klart högre ställning där än inom protestantismen, men hon ses inte som viktigare än Jesus.
     Sen kan man ju självklart ställa sig frågan varför hon har denna högre ställning inom katolicismen, varför katoliker till och med ber till Maria med tanken att hon ska föra fram deras böner till Gud. För att ta reda på mer om detta har jag läst lite på denna sida. Där står det bland annat om Maria som medfrälsaren. Man menar alltså att Maria är Modern medan Gud är Fadern och att utan Maria hade inte Jesus fått sin kropp och att hon led med Jesus vid korset. Enligt katoliker så gav Maria oss Jesus. De ser henne som vår förespråkare och som den som ber till Jesus för oss. Man går så långt så att man säger att vi inte skulle kunna komma till Jesus utan henne.
     Varför protestanter inte ser det på samma sätt är för att vi ser Bibeln som Guds ord och det vi ska rätta oss efter. Katoliker däremot förlitar sig inte bara på Bibeln, utan också väldigt mycket på kyrkans traditioner och ofta står traditionerna i högre rang än vad Bibeln gör. Det finns till exempel ingenting i Bibeln som talar för att vi ska be till Maria eller genom Maria, utan snarare tvärtom. Mer information om detta finns på denna sida.

Frågelådan!

Först ut av kategorierna att bli presenterade är Frågelådan.
     Meningen med den här kategorin är att ni som läsare ska kunna skicka in frågor till oss som ni vill ha besvarade. De kan handla om vad som helst från varför Jesus dog till vem det egentligen var som skrev Moseböckerna. Eller kanske undrar man vad det var som fick Paulus, som från början förföljde kristna, att förändras och själv bli en av de eller hur det kommer sig att kristna talar i tungor. Det är bara din fantasi som kan stoppa dig, frågan måste dock på något sätt beröra kristendomen.

För att skicka in en fråga till frågelådan så skriver du till: toliveforchrist@live.se.
     Då din fråga har kommit upp på bloggen får du ett mail tillbaka och kan sedan gå in här och läsa svaret. Skulle det vara en fråga som vi inte kan svara på så kommer vi såklart att ta reda på svaret.

Så nu är det bara att fråga på! :)


Follow toliveforchrist

Jesussajten.se


RSS 2.0