Hjälp era medmänniskor.

Idag tänker jag skriva ett inlägg utifrån ett bibelord som jag tycker är väldigt bra och som berör mig väldigt mycket; Matt 25:40. Där säger Jesus så här: Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa minsta bröder, det har ni gjort mot mig.


Jesus gråter då Han ser ut över världen och ser allt hemskt som vi gör mot varandra, så varför inte kämpa för att göra gott mot varandra istället?
(Bilden är hittad via Google.)

Då jag läser den här versen känner jag en så stark vilja till att göra så mycket mer för att hjälpa mina medmänniskor. Jag känner att jag vill vara en av de som Jesus kommer att säga så här till. Jag vill höra Honom säga de orden till mig och veta att jag verkligen har kämpat för att hjälpa andra med vad jag kan. Det kan vara allt från att ge någon ett leende som ser ledsen ut till att hjälpa någon ekonomiskt som har det jobbigt, eller kanske dela ut gratis mackor på stan eller något liknande. Det finns alltid något vi kan göra för att hjälpa någon annan – och jag tycker att vi ska välja att göra det!

Titta gärna på videon i det här inlägget för att höra en låt som handlar om just detta.

/ Erica


Tror ni på allt i Bibeln?

Nu är det dags att besvara ännu en fråga som vi har fått till bloggen.
     Den här gången kommer frågan från Markus som skriver så här: Tror ni på allt som står i bibeln eller väljer ni ut delar som ni tror på är sant. Efter att ha läst bibeln vet jag är det finns mycket i bibeln som inte är rätt och jag kan inte finna att ni skrivit något om det i eran blogg. Bör inte någon som tror på gud tro på allt som står i bibeln? Det är väl ändå guds ord från början? Sedan förstår jag inte hur man ska kunna tro på allt i bibeln eftersom den på flera sätt säjer emot sig själv.

Tacksam för svar!

Vi tror på allt som står i Bibeln. Vi tror att det är Guds ord och att det inte är upp till oss människor att välja ut det som passar oss och strunta i resten.
     Precis som du själv skriver så tycker vi att om man tror på Gud och är kristen så bör man också tro på allt som står i Bibeln och inte bara vissa delar. Att säga om en sak att det är bra och fint för att Jesus har sagt det och sen säga om en annan sak att det inte stämmer och komma med argument om att Gud måste ha ändrat sig eller att människor har skrivit Bibeln håller inte. Enligt den kristna tron och Bibeln själv är Gud densamme hela tiden och ändrar inte på sig som människor gör, och även om man tänker att Han skulle ha gjort det så är tanken att Han skulle tro precis som majoriteten i samhället gör väldigt naiv. Gud är inte typen som följer strömmen eller vänder kappan efter vinden. Menar man att Bibeln inte är fullt pålitlig eftersom människor har skrivit den så bör ju det gälla allt som står där och inte bara det man själv tycker känns opassande.Eftersom vi tror att allt är rätt har vi av naturliga skäl inte heller tagit upp något som vi anser inte är rätt. Vi har heller inte haft möjlighet att skriva om allt som finns att skriva om eftersom tiden inte räcker till, men vi försöker att skriva om varierande ämnen och även svara på frågor och få med olika önskemål så långt det går.

Jag har läst hela Bibeln flera gånger och tycker inte att den säger emot sig själv. Anledningen till att människor ser det som att Bibeln säger emot sig själv tror jag beror på att man inte vet tillräckligt mycket om det man läser. Jag har själv varit i den situationen och inte förstått hur vissa saker kan gå ihop. Tar man då reda på varför det står som det gör och verkligen försöker sätta sig in i de olika sammanhangen och sätten att skriva på den tiden då Bibeln skrevs så brukar dock saker klarna. Jag tycker också att det är viktigt att man gör det och inte bara går omkring och känner tvivel på insidan då det gäller Bibeln. Att man tar upp saker som man inte förstår eller som man tycker känns motsägande tycker jag bara är positivt och jag tror att det bara stärker ens tro då man får svar på det man undrade.

/ Erica


Sjunde punkten - Domedagen.

Nu är det bara två punkter kvar att skriva om utifrån det här inlägget. Idag skriver jag om den sjunde och näst sista punkten.

Domedagen.

Då domedagen kommer har Satan besegrats en gång för alla och nu är det människorna som ska dömas efter hur de har levt sina liv. I Bibeln kan vi läsa om detta i Upp 20:11-15:
     Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.


(Bilden är hittad via Google.)

Här ser vi att alla döda får liv igen för att bli dömda inför Guds tron. Tidigare, vid uppryckandet, var det enbart de kristna som uppstod till liv. Men nu är det alltså även de som inte tagit emot Jesus under sina liv som blir dömda. Det är våra egna gärningar som blir vår dom; har man levt i synd och inte accepterat Jesus som sin frälsare kastas man i eldsjön och har man valt att ta del i förlåtelsen som finns tillgänglig i Kristus har man sitt namn skrivet i livets bok.
     För de otroende är detta slutet, och vad som händer med de troende efter detta kommer ni att kunna läsa om i den sista punkten som kommer att publiceras nästa vecka.

/ Erica


Be för de kvinnor som har drabbats av bröstcancer och för de som arbetar med rosa bandet den här månaden.

Som svar på inlägget vad ni läsare tycker om bloggen kom det upp önskemål om att ha veckans böneämne. Eftersom Idah inte är aktiv här för tillfället tar jag hand om bloggen själv nu och lägger upp minst tre inlägg i veckan, försöker att variera mig, så jag vet inte om det kommer att bli böneämne varje vecka. Men jag tänkte att jag kunde ta med det lite oftare, inte bara då folk skickar in, utan ta upp böneämnen annars med. Börjar med det idag. :)

Det är den sista veckan i oktober nu, och då tycker jag att det passar extra bra att vi ber för alla de kvinnor som har drabbats av bröstcancer och för de som har arbetat med/arbetar med rosa bandet den här månaden.
     Be för att Gud ska vara med de, beskydda de och välsigna de. Vi tror på att böner kan förändra situationer och liv helt och hållet, så var med och be för det här. Gud hör bön.


(Bilden är hittad via Google.)

/ Erica


Ska kristna avhålla sig från blod?

Idag tänkte jag besvara en fråga som har kommit in till bloggen via en kommentar.
     Så här skriver signaturen Hey: Ta upp saker om att kristna enl apg ska avhålla sig från blod. Vad menas med det?

Det står i tre olika verser i Apostlagärningarna att kristna ska avhålla sig från blod; i Apg 15:20, Apg 15:29 och Apg 21:25. Alla dessa tre verser är i samma sammanhang. I exempelvis Apg 21:25 står det så här: Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut: De skall avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt.
     Det handlar alltså om vad de hednakristna skulle behöva göra. Det var nämligen oenighet bland några om de skulle behöva omskära sig eller inte och det hela slutade i att Paulus, Barnabas och några till åkte upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att diskutera detta. De kom då fram till att de inte skulle behöva omskära sig eftersom Gud hade gett den helige Ande även åt de som inte var omskurna. Däremot kom man överens om att man skulle skriva till dem och säga att de skulle avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt. Att man bad de att avhålla sig från detta var först och främst för att lösa det praktiska problemet som fanns i och med att judekristna och hednakristna skulle arbeta tillsammans. De judiska kristna hade växt upp med väldigt stränga föreskrifter bland annat då det gällde mat. Därför gjorde man så här för att bevara friden och för att de inte skulle ta anstöt av något som de hednakristna gjorde. Det handlade alltså om att ta hänsyn.
     Det finns dock de som anser att förbudet om att inte äta något med blod i fortfarande gäller eftersom det budet kom redan innan lagen gavs till Mose. Men själv tycker jag inte att det isåfall går ihop med att Jesus säger att ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren (Mark 7:15). Sedan ges det också exempel i Bibeln på att man skulle ta hänsyn då det gällde maten, och även andra saker, vilket ni kan läsa mer om i Rom 14. I vers 21 står det: Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av.Om du vill få din fråga besvarad på bloggen så skickar du ett mail till toliveforchrist@live.se.
     Det kommer också upp frågor ibland som har kommit in via kommentarer om någon vill att nån fråga ska komma upp eller om jag helt enkelt har fått en fråga som jag känner att jag vill skriva ett lite längre svar till än vad man kanske gör annars.

/ Erica

Be för Sargon och Rabbela!

Nu har vi fått in ännu ett böneämne till bloggen.
     Den här gången är det från Rabbela som skriver så här: Vänligen be för Sargon och Rabbela om en snar återförening efter att ha tvingats leva åtskilda i olika länder.Be för att de krafter som verkar för att förstöra för paret och skilja de åt ska bli verkningslösa i Jesu namn.
Be för Sargons svåra ångest och panikattacker som han får till följd av den kris han hamnat i. Han känner sig liksom förlamad av skräck.orkar inget! Behöver Guds nåd och kraft.
Amen!
Gud välsigne er!

Självklart ska vi be för att Sargon blir helad från sina ångest- och panikattacker och att de blir återförenade och får leva i samma land. Vi tror på att Gud är mäktig att göra under och att Han kommer att göra det även i det här fallet och är övertygade om att allt samverkar till det bästa för oss som älskar Honom.

Rom 8:28:
Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

/ Erica


Vi behöver ha vårt fokus på JESUS!

Förra månaden i kyrkan hörde jag en predikan som handlade om att inte vara rädd som jag tyckte var grymt bra. Därför bestämde jag mig för att skriva en bibelundervisning med inspiration från den predikan och uppmuntra er att inte vara rädda. För tro mig – det behöver vi inte vara!

Det är så mycket i världen som vi känner att vi är rädda för numera. Vi kanske oroar oss för vår ekonomi, för att vi ska bli sjuk eller vad det nu kan vara som vi känner oro eller rädsla inför.
     Men vi behöver inte vara rädda då vi kan leva i vetskapen om att Herren beskyddar oss. Om och om igen säger Han att vi inte ska vara rädda. Genom tron och dopet är vi i förbund med Gud och vi har alltid Hans beskydd. Även om alla andra är rädda, och har anledning till det, så behöver vi inte vara det. I Ps 91:7 står det att om än tiotusen skulle falla vid vår sida så ska det inte drabba oss. Vi kan alltså vara starka i Herren och ta på oss Guds vapenrustning som det står om i Ef 6:10-18.

Då Petrus fick komma till Jesus på vattnet den där gången i Matt 14:22-33 så började han sjunka eftersom han blev rädd och kände otro. Tron svek honom för att han tappade fokus på Jesus och istället fokuserade på omständigheterna som var att det blåste väldigt kraftigt.
     Det här exemplet är något som vi kan lära oss av. Vi måste alltså ha vårt fokus på JESUS och inte på omständigheterna, för Jesus är alltid större än omständigheterna. Han är större än den där ekonomiska krisen som vi ser då vi tittar i plånboken. Han är större än sjukdomar, och om än tiotusen runt oss blir sjuka så behöver inte det betyda att det drabbar oss. Jesus är större än allt som vi kan komma på som skulle kunna få oss att känna oro eller rädsla. Och vägen ut ur rädslan är helt enkelt att vi håller vårt fokus på Jesus.
     Om inte Israels folk hade haft sitt fokus på Gud och istället fokuserat på omständigheterna hade de aldrig kunnat inta det utlovade landet under Josuas ledning. Om inte David hade haft sitt fokus på Gud och istället fokuserat på omständigheterna hade han aldrig kunnat besegra Goliat. Om inte Paulus och Silas hade haft sitt fokus på Gud då de blev fängslade hade det inte slutat i en fångvaktares frälsning och deras frigivning. Och detta är bara tre exempel på vikten av att ha fokuset på rätt ställe. Har vi det så behöver vi inte bara känna hur oron och rädslan avtar, utan vi får också se hur stor Gud verkligen är. Vi får vara en del i att göra Hans vilja och vara med om de mest otroliga saker. Vi kan besegra våra egna ”jättar” som vi har i våra liv, vi får leda människor till frälsning och allt annat som vi verkligen känner att vi vill göra för Guds ära.

Idag väljer jag att fokusera på Jesus och inte på omständigheterna. Jag väljer jag att lita helt och fullt på att Han är större än omständigheterna. Vad väljer du?

/ Erica


Allt samverkade till det bästa, precis som Gud hade lovat.

Förra hösten blev ingenting riktigt som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Istället vändes allt upp och ner
     Eftersom det verkligen inte fungerade att bo med mamma så flyttade jag ut på landet som inneboende hos mormor och morfar där jag nu bor tillfälligt. Tidigare hade det gått helt åt skogen med skolan eftersom det var jobbigt hemma och det fick mig att må dåligt och gick mer eller mindre ut över allt annat. Då jag flyttade hade jag hoppat av och sökt till ett distansgymnasium där jag tänkte läsa sista året av gymnasiet, detta till stor del på grund av att det är flera mil till närmsta gymnasium här ute och jag ville inte pendla. Dock så blev det krångel med allt detta och det hela slutade med att jag fick börja plugga på distans på Komvux i januari och skjuta på bibelskolan ett år. Tiden då jag inte visste hur det skulle bli var väldigt jobbig. Jag visste först inte när jag kunde börja plugga, var jag skulle plugga, hur allt skulle bli och under den här tiden läste jag ett speciellt bibelord mer än vanligt – Romarbrevet 8:28. Där står det att allt ska samverka till det bästa för de som älskar Gud. Jag valde att tro på det och hålla fast vid det. Trots att det kändes jobbigt så tänkte jag att allt skulle samverka till det absolut bästa för mig, och det gjorde mig lugn.Idag har allt det där löst sig. Jag läser några kurser på Komvux, allt fungerar jättebra och jag ska söka till SOS Missionsbibelskola till nästa höst. Jag känner verkligen att allt samverkade till det bästa, och jag litar på att det alltid ska göra det eftersom det är vad Gud har lovat.

/ Erica


Jennie - http://kristen.blogg.se.

Idag tänkte jag tipsa er om en kristen blogg som jag tycker är bra – http://kristen.blogg.se.
     Den här bloggen drivs av Jennie som skriver om sitt liv som kristen och om olika funderingar som hon har angående detta. Själv säger hon att syftet med bloggen är vara ärlig mot sig själv och sina läsare. Hon försöker lägga människofruktan bakom sig och skriver om det som berör henne i hennes vardag. Personligen tycker jag att det är en intressant blogg som helt klart är värd ett besök.


Klicka på bilden för att besöka bloggen.

/ Erica


Sjätte punkten - Satan besegras en gång för alla.

Dagens inlägg handlar om den sjätte punkten utifrån det här inlägget.

Satan besegras en gång för alla.

I Upp 20:7-10 kan vi läsa vad som händer då tusenårsriket tar slut:
Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.


(Bilden är hittad via Google.)

The future is already written.
Jesus är den som kommer att stå som segrare då allt är slut och Satan kommer att besegras. Detta har vi kunnat läsa om i Bibeln i ungefär tvåtusen år. Det har aldrig varit någon tvekan om vem som kommer att segra. Tänk på vilken trygghet detta faktiskt är för oss; vi vet redan innan kampen är slut att vi är på den vinnande sidan. ;)

/ Erica


Vad tycker ni om bloggen?

Nu har den här bloggen funnits i ett halvår nästa månad. Jag har lyckats hålla den uppdaterad regelbundet trots att Idah har haft brist på inspiration och därför inte vara aktiv här på ett tag nu. Jag kommer att fortsätta uppdatera minst tre gånger i veckan och har en del spännande inlägg på gång under de närmsta veckorna. Bland annat kommer ni att få läsa om de tre sista punkterna från det här inlägget, en bibelundervisning om att ha fokuset på Jesus, om hur Gud var med mig och uppmuntrade mig då jag hade det lite jobbigt förra hösten och äntligen få läsa om hur det var på min missionsresa till Thailand för två år sen…

Men nu då toliveforchrist har funnits ett bra tag tänkte jag att jag skulle fråga er som läser här vad ni tycker om bloggen.
     Vad är bra, vad är dåligt, vad fattas, vad kan vi förbättra och vilka sorts inlägg tycker ni bäst om?

Berätta! :)

/ Erica


Dagens Bibelord - Joh 12:46.

Joh 12:46: Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Jag älskar den här versen. Jag har varit i mörkret och det var inte roligt. Tack vare Jesus är jag inte kvar där längre, tack vare Honom behöver ingen av oss vara det. Cause He’s our light./ Erica


Jag har en övertygelse som håller än idag - Gud finns!

Idag tänkte jag att jag skulle skriva av ett av vittnesbörden som står i ett litet nya testamente som jag har från Ny Generation.GUD FINNS!

Klockan är nära två på natten
och platsen är en hotelltoalett någonstans i Australien. På golvet ligger Nils Boström, en vanlig svensk kille på semester, utmattad och yr efter nästan 12 timmars intensivt illamående och kräkningar. I huvudet snurrar tankar på den Gud han så länge vägrat att tro på.

I mångas ögon var Nils som vilken annan tonåring som helst
, men hans väl dolda inre var söndertrasat på många sätt. Genom kristna kompisar på skolan hade han flera gånger fått höra att Jesus älskade honom, men malde ständigt sönder orden med diskussioner. Så hade ett kristet band fångat hans uppmärksamhet och låttexterna fick Nils att börja fundera på Gud. Under en semester i Australien satte Nils Gud på prov: om han verkligen fanns skulle Gud ge honom migrän och magsjuka. Knappt innanför dörren till hotellrummet måste han rusa till toaletten, och 12 timmar senare är vi tillbaka där vi började.

Med en stark känsla av tomhet –
i dubbel bemärkelse – förstår Nils kopplingen mellan magsjukan och det ultimatum han gett Gud tidigare under dagen. För första gången i sitt liv ber Nils en bön om förlåtelse. De tidigare så intensiva kräkningarna upphör genast och han kan äntligen lägga sig för att sova, denna natt med en övertygelse som håller än idag – Gud finns!

/ Erica


My actions will be heard, even louder than my words...

Ni har säkert alla någon gång hört uttrycket att man ska leva som man lär. Det är lite det som det här inlägget kommer att handla om.
     Då jag hörde den här låten med Ian Eskelin fick jag inspirationen till att skriva det här. Så här sjunger han i refrängen: Shout! Shout it out, shout it out loud! My actions will be heard, even louder than my words…

Det är jättebra att vi berättar för andra om Jesus, leder de till frälsning och lär ut vad Bibeln säger om olika saker. Men det som egentligen talar ännu starkare än allt som vi någonsin kan säga är hur vi själva väljer att leva. Det räcker inte bara att vi tror och att vi med våra ord säger bra saker. Vi behöver också handla efter vår tro så att våra gärningar samverkar med den tro som vi har.
     Om vi säger till andra att man ska leva helt efter Bibeln och följa Gud i allt och själva inte gör det så är det ju uppenbarligen något som är fel, eller hur!? Jakob skriver i sitt brev i det andra kapitlet att tro utan gärningar är död. Visst är det genom tron på Jesus som vi blir frälsta, absolut, och visst kan vi aldrig vara perfekta utan är alltid beroende av nåden. Men som frälsta måste vi också leva som att vi är det. Det måste märkas på oss; vi måste låta Jesus förvandla våra liv. Vi ska exempelvis inte bara säga att man ska älska sin nästa som sig själv, vi ska älska vår nästa som oss själva. Vi ska inte bara säga att det är fel att ha sex innan man har gift sig, vi ska inte ha det själva heller. Och samma sak är det förstås med allt annat. Är vi frälsta ska vi leva som frälsta, och inte som vi gjorde innan. Cause our actions will be heard, even louder than our words…

/ Erica


Femte punkten - Tusenårsriket av fred.

Idag tänker jag skriva om den femte punkten utifrån det här inlägget.

• Tusenårsriket av fred.

Då Jesus har kommit tillbaka till jorden och vedermödan med sina sju hemska år är slut börjar tusenårsriket. Det kommer att vara en tid av fred då Jesus kommer att regera på jorden. Så här står det i Upp 20:4 om den här tiden: Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Man skulle kunna säga att detta jordiska gudsrike är som en övergång till det eviga riket med nya himlar och en ny jord som kommer att komma sen.

Just tusenårsriket är något som jag känner att jag skulle vilja lära mig ännu mer om, så det är mycket möjligt att det kommer ett inlägg med mer information om det här längre fram. :)

/ Erica


Be för Jessica!

Nu har ett till böneämne kommit in till bloggen. Den här gången är det en tjej som heter Jessica som vill att vi ska be för henne.

Så här skriver hon:
Hej kan du be för mig lägga det på eran blogg mår dåligt har massa självmordstankar. Känns som att andra människor vill mig illa. Känns som om någon ond förbannelse be för mig snälla. Kram jessica.

Självklart så ska vi be för dig. Jag vet själv hur hemskt det är att ha självmordstankar och jag vet också att Gud kan förändra allt sånt och göra allt bra igen. Vi ska be för att Han gör allt bra för dig och att Han beskyddar dig om det nu faktiskt är någon som vill dig illa och att du ska känna dig trygg i Honom och i Hans kärlek.

Läs gärna Psalm 91 som handlar om tryggheten under den Högstes beskydd. Bland annat står det att om än tusen faller vid din sida, till och med tiotusen, så ska det inte drabba dig, och att Han ska ge sina änglar befallning om att bevara dig på alla dina vägar.
     Och i Rom 8:31 står det: Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss vem kan då vara emot oss? Kom ihåg det. Tänk på det då det känns jobbigt och som att andra vill dig illa. Gud är för dig och med dig.

/ Erica


Follow toliveforchrist

Jesussajten.se


RSS 2.0