Profetior är exakta!

Alla bibliska profetior som har slagit in har gjort det på ett väldigt exakt sätt. Det är ingen profetia som har slagit in bara litegrann och bara nästan stämt in med vad vi kan läsa i Bibeln, utan allt har stämt in exakt.
     Ett exempel på det är profetian som står i Matt 24:1-2: När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ”Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” Som säkert många av er redan vet så blev Jerusalem intaget år 70 e.Kr. Då förstördes också templet. Den romerske generalen Titus arméer omringade då staden och den brann ner. Det sägs att Titus gav order om att inte förstöra templet eftersom hans tro gjorde så att han hade en respekt för religiösa byggnader. Soldaterna fick på den här tiden inte betalt i vanlig lön för sitt arbete utan plundrade istället fienden på det som var av värde. Ett av de bästa bytena var guld, och då bränderna brann ohejdat i staden steg hettan upp mot templet och guldet smälte och rann ner i sprickor i stenarna som utgjorde templet. Eftersom allt blev förstört var detta guld det enda som var av värde och för att komma åt det var soldaterna tvungna att ta isär templet sten för sten och precis som Jesus sa så bröts allt ner och man lämnade inte ens sten på sten. Om vi idag tittar på klagomuren så kan vi också se att det är väldigt stora stenblock nära grunden. Några av dem är från templet på Jesu tid och på grund av den enorma vikten har de burits sten för sten från tempelplatsen till sin nuvarande plats. Man lämnade inte sten på sten.


(Bilden är hittad via Google.)

Det jag vill säga med detta exempel är att även de profetior som inte redan har slagit in kommer att göra det, och de kommer att göra det på samma exakta sätt som de tidigare profetiorna. Det kan vi vara säkra på.

/ Erica


Uppståndelsekroppen.

Förra veckan nämnde jag i ett inlägg att vi då vi blir uppryckta till Jesus i himlen innan vedermödan kommer att förvandlas och få vår uppståndelsekropp. Det är den kropp som vi sedan kommer att ha för resten av evigheten. Det är en kropp som inte kommer att åldras, inte kommer att utsättas för sjukdomar eller andra dåliga saker. Den kommer att vara perfekt.
     I 1 Kor 15 kan vi läsa vad Paulus skriver om detta. I vers 40 står det så här: Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. I vers 42 fortsätter han med att skriva: Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt.
     För att leva i evigheten måste vi alltså ha en kropp som är av evigheten istället för den jordiska och tillfälliga kropp som vi har nu.

/ Erica


Världsveckan, utifrån Hosea 6.

I kommentarerna i min studiebibel står det väldigt intressanta saker till kapitel sex i Hosea. Så idag tänkte jag att jag ska skriva lite om det.
     Bland annat står det att man på Hoseas tid såg det som att det var en världsvecka som var på 7000 år och motsvarade skapelseveckan med sin sabbat. Man menade att det skulle vara 2000 år utan lagen, 2000 år under lagen, 2000 år under Messias och till sist 1000 års sabbat. Denna lära har varit rådande under den större delen av kyrkohistorien.
     Ni förstår säkert själva vad detta skulle innebära. Nu är det ungefär 2000 år sedan Jesus kom, dog och uppstod. Vi kan se på tidstecknen att vi lever i den sista tiden, och även detta är då något som talar för att det verkligen är så som den här teorin säger. Jesus kommer snart.

I Hosea 6:2 står det: Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.
     Hosea profeterar här om Jesus. Utifrån bibelkommentaren tänker jag då att den här versen innebär att Jesus, från då Han kom första gången, om två dagar ska göra oss levande på nytt. Det är mellan tiden under Messias och sabbaten som de troendes uppståndelse sker, de troende som dött och de troende som fortfarande lever blir då uppryckta och får sin uppståndelsekropp (mer om den nästa vecka!). Han gör oss levande på nytt. Två dagar är 2000 år i världsveckan, vilket borde innebära att det här kommer att ske inom den närmsta framtiden. Exakt när kan vi självklart inte veta, men utifrån tidstecknen kan vi som sagt också se att vi verkligen lever i den sista tiden vilket stämmer överens med detta.
     Jag vill också passa på att påpeka att ”om två dagar” och ”på tredje dagen” är precis samma sak, så att det inte blir något missförstånd gällande det. Om vi ska tänka som man gjorde på Bibelns tid så är ”om två dagar” från idag exempelvis på fredag och även ”på tredje dagen” från idag är på fredag eftersom man då räknar idag som den första dagen, imorgon som den andra och fredag som den tredje dagen. Precis som då Jesus dog och uppstod. Han dog på en fredag och uppstod på en söndag – på den tredje dagen.

/ Erica


Åttonde och sista punkten - En evighet med Jesus...

Idag kommer jag att skriva utifrån den sista punkten från det här inlägget.

En evighet med Jesus…

Vad som händer med de troende som har fått evigt liv kan vi läsa om i de två sista kapitlen i Uppenbarelseboken, and trust me when I say it’s only good stuff. Jag tänkte att jag skulle skriva några citat ur dessa kapitel så får ni se exakt hur underbart det faktiskt kommer att bli. Då får vi vara med Jesus för alltid. ♥


(Bilden är hittad via Google tidigare.)

Upp 21:1-7.
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Upp 21:22-23.
Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet.

Upp 22:1-4.
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor.

/ Erica


Sjunde punkten - Domedagen.

Nu är det bara två punkter kvar att skriva om utifrån det här inlägget. Idag skriver jag om den sjunde och näst sista punkten.

Domedagen.

Då domedagen kommer har Satan besegrats en gång för alla och nu är det människorna som ska dömas efter hur de har levt sina liv. I Bibeln kan vi läsa om detta i Upp 20:11-15:
     Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.


(Bilden är hittad via Google.)

Här ser vi att alla döda får liv igen för att bli dömda inför Guds tron. Tidigare, vid uppryckandet, var det enbart de kristna som uppstod till liv. Men nu är det alltså även de som inte tagit emot Jesus under sina liv som blir dömda. Det är våra egna gärningar som blir vår dom; har man levt i synd och inte accepterat Jesus som sin frälsare kastas man i eldsjön och har man valt att ta del i förlåtelsen som finns tillgänglig i Kristus har man sitt namn skrivet i livets bok.
     För de otroende är detta slutet, och vad som händer med de troende efter detta kommer ni att kunna läsa om i den sista punkten som kommer att publiceras nästa vecka.

/ Erica


Sjätte punkten - Satan besegras en gång för alla.

Dagens inlägg handlar om den sjätte punkten utifrån det här inlägget.

Satan besegras en gång för alla.

I Upp 20:7-10 kan vi läsa vad som händer då tusenårsriket tar slut:
Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.


(Bilden är hittad via Google.)

The future is already written.
Jesus är den som kommer att stå som segrare då allt är slut och Satan kommer att besegras. Detta har vi kunnat läsa om i Bibeln i ungefär tvåtusen år. Det har aldrig varit någon tvekan om vem som kommer att segra. Tänk på vilken trygghet detta faktiskt är för oss; vi vet redan innan kampen är slut att vi är på den vinnande sidan. ;)

/ Erica


Femte punkten - Tusenårsriket av fred.

Idag tänker jag skriva om den femte punkten utifrån det här inlägget.

• Tusenårsriket av fred.

Då Jesus har kommit tillbaka till jorden och vedermödan med sina sju hemska år är slut börjar tusenårsriket. Det kommer att vara en tid av fred då Jesus kommer att regera på jorden. Så här står det i Upp 20:4 om den här tiden: Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Man skulle kunna säga att detta jordiska gudsrike är som en övergång till det eviga riket med nya himlar och en ny jord som kommer att komma sen.

Just tusenårsriket är något som jag känner att jag skulle vilja lära mig ännu mer om, så det är mycket möjligt att det kommer ett inlägg med mer information om det här längre fram. :)

/ Erica


Tips: Lämnad kvar-serien.

Den här månaden har jag börjat läsa i en bok som heter Lämnad kvar. Det är första delen i en serie av tolv som handlar om människorna som blir kvar på jorden då Jesus har hämtat hem sin församling (ett inlägg om just det kan du läsa här).
     Jag har läst alla de här böckerna en gång förut för två år sen, men eftersom de är så grymt bra så läser jag de en gång till nu. Man kan lära sig en hel del om den sista tiden av dem. Dock så får man självklart komma ihåg att det är romaner och ingenting som man ska sätta över Bibeln. Däremot så är de baserade på Bibeln och på författarnas tolkning av hur det skulle kunna se ut och bli efter uppryckandet.Så här står det på baksidan på boken:
Världen står lamslagen och utan kontroll när miljoner människor plötsligt försvinner. I det globala kaoset upptäcker flygkapten Rayford Steele att hans familj är borta. Han vet var dom är. Men kan han acceptera sanningen? Är det över huvudtaget möjligt efter det som skett? Han befarar att detta bara är början.

Vill du köpa de här böckerna så finns de bland annat på Libris. :)

/ Erica


Fjärde punkten - Jesus kommer tillbaka och Satan binds i tusen år.

Nu kommer den fjärde punkten utifrån det här inlägget.

• Jesus kommer tillbaka och Satan binds i tusen år.

Då vedermödans sju år är slut kommer Jesus att bokstavligt talat komma tillbaka till jorden. Detta kan vi läsa om i Bibeln i bland annat Matt 24:29-30: Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.


(Bilden är hittad via Google.)

I Upp 20:1-2 kan vi läsa: Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.

Här är det alltså något nytt som tar sin början. Jesus kommer tillbaka, Satans världsrike tar slut och han binds för tusen år…

/ Erica


Tredje punkten - vedermödan där Antikrist regerar i sju år.

Idag ska jag skriva om den tredje punkten utifrån detta inlägg.


Vedermödan där Antikrist regerar i sju år.


Den här tidsperioden börjar då Antikrist ingår ett fredsförbund med Israel vilket kommer att ske efter uppryckandet. Om vi läser i 2 Tess 2:7 så står det: Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Med detta menas församlingen. Även om ondska uppenbarligen har funnits i världen innan uppryckandet så kan den alltså inte träda fram i full kraft så länge som vi som tillhör Guds församling finns kvar i världen. För han som är i oss, det vill säga den Helige Anden, är större än han som är i världen, det vill säga Antikrists ande. Men då vi rycks upp kommer det för en kort stund inte att finnas en enda frälst människa i hela världen där den Helige Ande kan ta sin boning och det är då som Antikrist öppet kan träda fram.

     Den man som kommer att vara Antikrist kommer inte att visa sig som en ond man alls i början, utan tvärtom så kommer han att vara en fredens man (tänk bland annat på fredsförbundet som han ska ingå med Israel) som ska komma att bli älskad av många och slutligen bli en världshärskare. Han kommer att bedra många, men fredsförbundet avslöjar honom som Antikrist eftersom vi i Bibeln kan läsa om detta. I Dan 9:27 står det: Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Veckan som det står om här är en så kallad årsvecka vilket innebär att det är sju år som det handlar om, och i mitten på veckan (efter 3½ år) kommer Antikrist att dö och uppstå, avskaffa offren i templet och begära att man ska tillbe honom och hans avbild samt att ta ett märke på högra handen eller i pannan (läs mer i Upp 13) och ger man inte efter för detta och istället vill följa Jesus så kan man bokstavligt talat förlora huvudet (Upp 20:4).(Bilden är härifrån.)


Under de här åren kommer Gud att sända straffdomar över den ogudaktiga världen som vi kan läsa mer om i Uppenbarelseboken. De kallas för de sju sigillen, de sju basunerna och de sju skålarna.

     Det första sigillet kan vi läsa om i Upp 6:2: Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som en segerherre, för att segra. Här är det Antikrist det handlar om. Sen kan vi läsa att det sjätte sigillet innebär att det blir en stor jordbävning och att solen blir svart och månen blir som blod (Upp 6:12), den fjärde basunen innebär att dagen och natten förlorar en tredjedel av sitt ljus (Upp 8:12) och den andra skålen innebär att havet förvandlas till blod och allt liv i det dör (Upp 16:3). Några exempel på vad vedermödan har att bjuda på med andra ord. Utifrån detta kan vi verkligen förstå vad Jesus menade då Han i Matt 24:21 sa: Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.


Det kommer dock att finnas några positiva saker också. Bland annat så kommer det att finnas två vittnen som ska profetera under den första halvan av vedermödan. De kan vi läsa om i Upp 11:1-14. Bland annat står det att eld kommer ut ur deras mun och förtär deras fiender, att de har makt att stänga himlen så att det inte regnar under den tid de profeterar och att de ska bli mördade av Antikrist då deras tid är slut. Sen ska deras kroppar ligga på gatan i Jerusalem i tre och en halv dag innan de uppstår och blir upptagna till himlen.


Det finns mycket att säga om den här tiden och jag hoppas att jag genom det här inlägget har kunnat förmedla till er vad det kommer att innebära, och vill ni läsa mer om detta så handlar i princip hela Uppenbarelseboken om den här tiden. Read it. :)


/ Erica


Andra punkten - uppryckandet.

Idag tänkte jag skriva om den andra punkten från det här inlägget.


Uppryckandet.


Uppryckandet innebär kort sagt att Jesus hämtar (rycker upp!) de som tillhör Honom till himlen så att de ska slippa genomgå det hemska som kommer att ske under vedermödan då Antikrist ska regera.

     Ungefär som då Gud räddade Noa från syndafloden genom arken, och Israel från dödandet av alla förstfödda i Egypten genom att de strök blod på dörrposterna. Idag behöver vi dock inte bygga en ark eller stryka blod på våra dörrposter för att bli räddade, utan idag heter räddningen istället Jesus. I Rom 5:9 kan vi läsa: När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Och i Jes 26:20 står det: Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Vi ser alltså på flera ställen i Bibeln att det inte är meningen att vi som är Guds folk ska drabbas av vreden, vi vet också det genom hur det har varit tidigare i historien och hur Gud då har frälst sitt folk från att drabbas av Hans domar mot ogudaktigheten. På samma sätt kommer Han att göra vid uppryckandet genom att bokstavligt talat evakuera oss från jordens yta...

(Bilden är härifrån.)


Detta kommer att ske plötsligt och utan förvarning precis som i Noas dagar (Matt 24:37). Vi kan ju förstås förstå utifrån tidstecknen om vi lever nära uppryckandet eller inte, men vi kommer aldrig att kunna veta exakt när det händer.

     Noa byggde arken och han berättade för människor om vad som skulle komma, sen hände det en dag att de första regndropparna föll och det var början på syndafloden. Noa var då förberedd med arken, precis som vi idag behöver vara förberedda med Jesus. Vi behöver tillhöra Honom och leva för Honom fullt ut, för Han är vår ark. En dag händer det: Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. (Matt 24:40-41)

     Så här beskriver Paulus detta: Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som är lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. (1 Tess 4:16-17) Detta är alltså även den tidpunkt då uppståndelsen för Guds folk sker och vi får vår uppståndelsekropp som vi ska ha i evigheten (detta kan du läsa mer om i 1 Kor 15:35-58).


Själv tycker jag att detta är väldigt intressant och spännande, och jag hoppas att jag med det här inlägget har kunnat förmedla till er vad detta innebär och varför det är viktigt. Jag tror att detta kommer att hända under vår livstid. Är du redo?


/ Erica


Första punkten - tidstecken.

Sist jag skrev ett inlägg om den sista tiden tog jag med en punktlista för att väldigt kortfattat beskriva vad som händer i den sista tiden och i vilken ordning. Om du missade det så kan du läsa det här.

     En kompis som brukar läsa här på bloggen undrade då om jag inte kunde ta upp varje punkt i ett enskilt inlägg och berätta mer. Som en liten fördjupning. Jag tyckte att det lät som en bra idé, så jag börjar med det nu och tar punkt nummer ett idag.


Den sista tiden med olika tidstecken som blir fler och intensifieras ju närmare slutet vi kommer.


Den här tiden med tecknen som blir fler och intensifieras kan man även kalla för födslovåndan. Det påminner helt enkelt väldigt mycket om då en kvinna ska föda. Först börjar värkarna komma litegrann med ganska stort mellanrum, och sedan kommer de tätare och smärtan intensifieras. Det är lite samma sak med tidstecknen som man kan säga egentligen började redan på apostlarnas tid och sedan har blivit fler och intensifierats.


I Matt 24:8 säger Jesus: Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'. Det som är början kan vi läsa i verserna innan; många ska bli vilseledda av falska Messias-gestalter, det ska bli krig, hungersnöd och jordbävningar. Kristna ska bli förföljda och hatade. Laglösheten tilltar och kärleken svalnar hos de flesta. I 2 Tim 3:1-9 kan vi även läsa att människorna bland annat kommer att vara penningkära, gudlösa, skvalleraktiga och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Detta är säkert saker som vi alla kan känna igen och som vi kan se i vårt samhälle idag. Vi kan säkert också lägga märke till att det intensifieras.

     Om vi tar vårt eget land som exempel och går in på att människor ska ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft så kan jag ta ett konkret exempel på hur detta har intensifierats idag i och med att Svenska Kyrkan har rättfärdiggjort homosexualitet. Det var inte längesen som ett sådant beslut hade varit helt uteslutet eftersom det faktiskt innebär ett uppror mot Guds Ord. Det har inte bara blivit okej i många kyrkliga sammanhang, utan det blir till och med hyllat i form av att man går med plakat i Pride-festivalen...Bild från Pride 2008.

(Bilden är härifrån.)


Ett annat väldigt starkt tidstecken är att Israel har återuppstått som stat igen och att judarna har börjat återvända dit. Det är sagt i Bibeln på flera ställen att judarna ska bli fördrivna från sitt land om de inte lyder Guds röst och att Herren sedan ska föra de tillbaka om de så skulle vara fördrivna till himlens ände. (5 Mos 30:1-4)

     På 600-talet intog araberna Jerusalem och sen dröjde det ända till år 1948 (över 1000 år(!)) tills landet återigen blev judarnas. Det här sker i vår tid. Det är aktuellt idag, och som ett av de största tidstecknen så vittnar detta om att vi närmar oss slutet mer och mer.Jerusalem.

(Bilden är härifrån.)


Det är också saker som vi vet kommer att hända längre fram, efter uppryckandet, som vi kan se en början på nu. Ett exempel är judarnas tempel som ska bli uppbyggt och som de ska börja offra dagliga offer i igen. I Dan 11:31 står det nämligen att härar från honom [Antikrist] ska komma och att de ska orena helgedomen och avskaffa det dagliga offret. Många föremål som ska kommas att använda i det nya templet är redan färdigställda och kan ses på Tempelinstitutet i Jerusalem. Det är dock inte klart när man kommer att få möjligheten att bygga upp templet igen, men att det kommer att ske är ett bibliskt faktum.

     Märket som vi kan läsa om i Upp 13:16-17 är ett annat exempel på en sådan sak och redan nu har tekniken för vad väldigt många tror kan vara detta märke utvecklats i och med RFID-tekniken. Läs gärna mer om detta i det här inlägget.


Jag hoppas att jag genom detta inte bara har klargjort vad tidstecknen är och vad de innebär utan också fått er att se att vi verkligen lever i den sista tiden nu och att Jesus kommer snart.

     Vi kan inte säga exakt när, men genom tidstecknen kan vi se att det närmar sig. Precis som Jesus själv säger i Matt 24:32-33: Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.


/ Erica


Punktlista för vad som kommer att hända i samband med den sista tiden.

Idag tänkte jag att jag skulle lägga upp en liten punktlista på vad som kommer att hända i samband med den sista tiden. Väldigt kortfattat  och enkelt från nu och ända fram till den dag då Gud ska torka alla tårar från våra ögon (Upp 21:4) och vi ska få leva tillsammans med Honom i ett paradis i evigheten.


• Den sista tiden med olika tidstecken som blir fler och intensifieras ju närmare slutet vi kommer.

• Uppryckandet.

• Vedermödan där Antikrist regerar i sju år.

• Jesus kommer tillbaka och Satan binds i tusen år.

• Tusenårsriket av fred.

• Satan besegras en gång för alla.

• Domedagen.

• En evighet med Jesus...


En dag kommer alla att bekänna att Jesus Kristus är Herre.

I dagens samhälle kan det många gånger vara tufft att vara kristen och stå upp för det. Man kan bli hånad, till och med av människor som man ser på som vänner, och det kan hända att man får ta en hel del skit vissa gånger.
     Och då kan man ändå säga att vi har det bra här i Sverige eftersom det är mycket värre i andra länder där människor till och med kan bli torterade och dödade för att de står upp för sin tro.


Så här var det för den första kristna martyren - Stefanus.
(Bilden är härifrån.)

En dag kommer dock alla människor att bekänna att Jesus är Herre. Även de som inte tror på Honom nu, de som hånar och förföljer kristna och på olika sätt ser ner på oss.
     Då tusenårsriket tar slut och vi ska gå in i evigheten kommer även de som inte trott att uppväckas (till skillnad från de som tror och uppväcks vid uppryckandet). Då kommer alltså även de att bekänna Jesus som Herre. Dock så är det försent för de då. Därför är det så mycket bättre att bekänna redan nu och leva för Honom, trots att det kan vara tufft ibland. Det gör all skillnad i världen då det är frågan om var vi ska spendera vår evighet. Det får vi komma ihåg de gånger det blir jobbigt och se Paulus ord i Fil 2:9-11 som en uppmuntran. Den dagen då alla kommer att bekänna Jesus Kristus som Herre kommer. Då skulle man kunna säga att vi får upprättelse för de gånger vi blivit hånade och en universell bekännelse kommer att höras utöver världen...

Fil 2:9-11: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Kanske Idag - en undervisningsbok om den sista tiden!

För er som är intresserade av den sista tiden och gärna vill lära er mer om det så tänkte jag tipsa om en jättebra undervisningsbok som även fungerar som andaktsbok för 90 dagar. Kanske Idag heter den och är skriven av Tim LaHaye och Jerry B. Jenkins som också är författare till Left Behind-serien.
     Boken är uppbyggd så att varje kapitel börjar med ett bibelcitat som på något sätt berör den sista tiden, sen är det lite undervisning utifrån bibelcitatet och avslutningsvis en kort bön som man kan be om man vill. Sen väljer man såklart själv om man vill läsa ett kapitel varje dag eller om man vill ta mer i taget eller bara läsa lite då och då. :)Så här står det på baksidan av boken:

Kanske idag är en unik undervisningsandaktsbok som ger läsaren en djupdykning i vad Bibeln säger om Jesu andra tillkommelse. Varje andakt tar upp ett bibelställe och en bön som inspirerar dig att leva med ett rätt perspektiv på evigheten. En andaktsbok för dig som är intresserad av det profetiska i Bibeln.

28 procent. Så stor del av Bibeln handlar om profetior. Men väldigt få fokuserar sina bibelstudier på profetiorna, oftast för att ämnet känns alltför förvirrande. Om det gäller dig, låt Tim LaHaye och Jerry B. Jenkins åskådliggöra principerna för Jesu återkomst - på ett lättläst sätt, som kommer att hjälpa dig att vara konsekvent i ditt andaktsliv.

De här betraktelserna kommer att:
• Ge dig en bättre förståelse för Bibelns profetior om vår framtid.
• Uppmuntra och inspirera dig till att fokusera på Kristi återkomst.
• Hjälpa dig att leva ditt liv i ljuset av Hans återkomst.


Är du intresserad av att köpa den så kan du göra det bland annat här för bara 59 kronor. Det är rea nu, so go for it. :)

Jesus är en segrare!!!

Jesus segrade över synden då Han dog på korset och då Han uppstod segrade Han över döden. Det ligger i Hans personlighet att segra - Jesus är en segrare!!!
     I slutet på den här tidsåldern kommer Han att segra ännu en gång. En gång för alla. Det är bra att komma ihåg, speciellt då man kan känna sig ledsen över allt ont som finns i världen. Så vill vi ju inte ha det. Men om vi då tänker på att Jesus är en segrare och på vad som står i Upp 20:10 så känns det genast mycket bättre: Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Vi vet alltså precis hur det kommer att sluta. Vi vet vem som kommer att stå som segrare då det är över. Jesus är vår segrande kung. Vi står på den vinnande sidan. Hallelujah.


(Bilden är hittad via Google.)

Snart, Tystad och Skuggad ...

Det finns många bra böcker och filmer som handlar om den sista tiden. Idag tänkte jag tipsa om tre av de böckerna som tillsammans är en bokserie skriven av Jerry Jenkins - Snart, Tystad och Skuggad ...Så här står det om den första boken:

I efterdyningarna av tredje världskriget är världen mer beslutsam än någonsin att utrota krig. Kriget dödade miljoner människor och slog ut hela länder. Nu har alla nationer enats om att undanröja det allvarligaste hotet mot världsfreden. Lösningen? Förbjud religion.

INGEN RELIGION - FRED PÅ JORDEN.

Paul Stepola spelar en nyckelroll i världens aktion mot kristna "extremister". Paul älskar sitt jobb som agent för Nationella Fredsorganisationen. För Paul räcker det inte med att lagstiftningen har tvingat religionen att gå under jorden. Med obegränsade resurser är han fast besluten att avslöja kristna aktivister, söka reda på dem och förgöra dem.
     Hans uppdrag leder honom till oväntade upptäckter. Övernaturliga händelser inträffar som han inte kan förklara. Den kristna underjordiska rörelsen kallar dem för mirakler. Paul kallar dem för konspirationer. Men när en händelse inträffar som berör Paul, kan han inte längre förneka sanningen.
     När kommer världen att upptäcka den oväntade upplösningen till dessa händelser?
     När kommer nationerna att första att de är med om en ny början ... början till slutet?Jag har läst de här böckerna förut och tycker att de är jättebra. Så bra så att jag läser om de nu. :)

Gå in här för att köpa den första boken i serien.

Är du redo?

Om uppryckandet skulle ske idag och Jesus kom för att hämta hem sin församling idag, skulle du vara redo då?
     Det är en fråga som jag tycker att man kan ställa till sig själv ibland. Vet man säkert var man står och att man är redo, eller finns det kanske tvivel någonstans inombords som ligger och gnager varje gång man får den här frågan. Har man allt rätt ställt med Gud eller är det saker i ens liv som man vet att man borde förändra. Ta en stund nu och fråga dig själv detta. Är du redo?


En söt bild som jag hittade då jag sökte lite på Google. :)
(Bilden är härifrån.)

Tekniken har utvecklats och det är möjligt att injicera chip i människor!

För några år sen då jag började lära mig om den sista tiden och vad det innebär så blev jag lite chockad då jag såg att tekniken för att uppfylla profetian i Upp 13:16-17 redan finns. Det fick mig att inse ännu mer att det nog inte är så långt kvar nu. Vi går mot ett kontantlöst samhälle där man förr eller senare kommer att tvingas ta emot ett märke på högra handen eller pannan för att kunna köpa och sälja. Så här säger profetian om detta: Och det tvingade alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Då jag skulle ta en buss hem från Stockholm tillsammans med mamma och mormor på den tiden, då jag nyligen börjat lära mig om det här, så ville de helst att man skulle köpa bussbiljetter innan för att det minskade risken för rån. Då slog det mig: det här är på väg att hända nu och Jesus kommer snart.
     Idag kan man inte längre betala kontant på bussarna i Stockholm eller Göteborg. Det blir allt vanligare att man handskas mindre med kontanter än tidigare. Återigen tänker jag: det här är på väg att hända nu och Jesus kommer snart...Detta kommer från denna sida som är VeriChip Corporations hemsida. Här kan man se hur tekniken har utvecklats så att det faktiskt har blivit möjligt att injicera chip i människor. I framtiden kommer sådan här teknik att användas för att köpa och sälja och utan den kommer man att stå utanför samhället...
     Det finns redan idag flera människor som har chip injicerade även fast det inte har blivit något som kan ses som vanligt ännu. Men det kommer att gå framåt mer och mer, och om det en dag blir aktuellt för dig så tänk på vad det innebär och vad Bibeln säger om detta. I Upp 14:9-10 framgår det väldigt tydligt att alla som tar emot detta kommer att gå evigt förlorade. Har du tagit det finns det ingen återvändo. Detta kommer att förknippas med Antikrist och jag gissar på att du inte vill ha något med honom att göra.

denna sida kan man läsa mer om detta utifrån ett kristet perspektiv där man också tar upp profetian och berättar ännu mer om detta. Det finns även i Flammor artiklar om det här, bland annat den här.

Den sista tiden är nu, och snart kommer Jesus tillbaka. Om du inte är redo för det så är det hög tid att börja tänka efter var du vill spendera evigheten någonstans - med Jesus eller utan Jesus...

Grundläggande undervisning om den sista tiden.

Idag klistrar jag in en undervisning som jag skrev förra sommaren om den sista tiden.Den sista tiden är ett väldigt stort begrepp inom kristendomen. Här tänker jag först och främst gå igenom vad som kommer att hända på ett ganska kortfattat sätt. Det blir alltså lite grundläggande undervisning för de som inte har så stor koll på detta.

Jesus sa till lärjungarna i Joh 13:33 att Han skulle vara hos de ännu en kort tid. Han skulle gå till en plats dit de inte kunde komma. Just då förstod inte lärjungarna exakt vad Jesus menade med det, men nu i efterhand vet vi att Han menade att Han skulle dö på korset och sedan uppstå och efter 40 dagar tas upp till himlen till sin Fader. I Joh 14:1-3 säger Jesus: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.  Jesus säger här att Han ska komma tillbaka för att hämta oss till Honom.


Vid ett annat tillfälle frågar lärjungarna Jesus vad tecknet på Hans återkomst och den här tidsålderns slut är (Matt 24:3). Då får vi bl a veta att: Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. (Matt 24:6-8)

     Här får vi veta att detta är något som bara är början på vad Jesus kallar för födslovåndorna. Då en kvinna ska föda börjar värkarna lite i taget och blir sen fler och fler och kommer tätare och mer intensivt, Jesus beskriver alltså den sista tiden som också är vår befrielse, som födslovåndor. Då kan man också anta att dessa tecken ska komma närmare varandra och intensifieras, vilket vi kan se att de också har gjort. Några verser längre fram kan vi läsa att många falska profeter ska träda fram, alltså människor som predikar ett annat budskap än vad vi kan hitta i Bibeln, det står också att vi ska bli förföljda och hatade för Jesu namn och att många ska komma på fall. Jesus säger också i vers 14 att evangeliet ska predikas i hela världen för alla folk innan slutet kommer.

     Israel är ett av de största tidstecknen. 1948 bildades staten Israel efter en lång tid av att inte ha existerat. Vi har även kunnat se hur judarna har börjat ta sig tillbaka till Israel, till sitt utlovade land. (5 Mos 30:1-4, Jes 27:13, Matt 24:31) I Matt 24:34 säger Jesus: Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. Kanske kan man av det anta att Jesus menar att den generation som fick se Israel återfödas 1948 inte ska dö innan slutet kommer. Vi kan även se hur världen vänder sig alltmer från Gud och hur vi mycket väl kan närma oss det antikristliga samhället (som jag ska gå in på mer längre fram i undervisningen) mycket snart. Märket som mänskligheten ska tvingas ha på högra handen eller i pannan i framtiden är antagligen det som har blivit uppfunnet i USA med RFID-teknik. (Upp 13:16-17)

     Vi kan se hur vi går in mer och mer i den sista tiden och att det kanske inte är så långt kvar nu. Tänk på liknelsen som Jesus gav oss i Matt 24:32-33: Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Vi kan inte veta exakt när Jesus kommer tillbaka, men enligt Jesus själv kan vi se på de tecken vi har fått när det närmar sig.


Jesu återkomst är indelad i två faser skulle man kunna säga. En fas där Han kommer för att hämta de som tillhör Honom (de kristna) till sig för att de inte ska behöva genomlida vedermödan som är de slutliga sju åren innan Jesu fysiska återkomst.

     I Matt 24:37-41 kan vi läsa Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ene skall tas med, den andra lämnas kvar. Här kan vi se att människor tas med. Det är som Jesus sa i Joh 14:3; Han ska ta oss till sig. Han hämtar oss. I Rom 5:9 står det När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Därför hämtar Han oss; för att vi ska slippa leva på jorden under den tiden. Det blir de värsta sju åren i mänsklighetens historia. Denna uppryckelse som man kallar det kommer att ske plötsligt och utan någon egentlig förvarning, precis som det var då Noa levde och floden kom.

     Den slutliga återkomsten efter dessa sju år är slutet på den här tidsåldern. Då är det skrivet att Jesus ska komma på samma sätt som Han togs upp till himlen - på himlens moln. Han ska också komma till samma plats som Han togs upp ifrån - Oljeberget. I Sak 14:4 står det På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. ... Apg 1:9-10: Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: "Ni män från Galiléen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni såg honom fara upp till himlen." Här är det alltså inte vi som ska tas till Honom, här kommer Han tillbaka till jorden.


Vad innebär då de här sju åren som jag har skrivit om?

     De sju åren börjar med Antikrists avtal med Israel. Det kommer att vara en tid då Antikrist regerar på jorden i ett världsligt samhälle. Vi kommer att ha ett världsrike med Antikrist som överhuvud. I början kommer han att predika ett fredens budskap men med tiden kommer världen att få se honom för den som han verkligen är. Han kommer att upphöja sig själv till en gud och kräva att man tillber honom som en sådan. För att försäkra sig om människors förtroende kommer det att krävas att man tar emot ett märke på högra handen eller i pannan. De som gör detta kommer att gå evigt förlorade eftersom de har tagit Satans märke, väljer man däremot att inte ta det kommer man att bokstavligt talat få huvudet avhugget. (Upp 20:4)

     Under denna tidsperiod kommer även domar från Gud att komma över världen. De är beskrivna i Uppenbarelseboken som de sju sigillen, de sju basunerna och de sju skålarna.


Efter dessa sju år kommer, som jag tidigare skrivit, Jesus tillbaka. Då inleds det som i Bibeln kallas för tusenårsriket.

     I Upp 20:2-3 står det: Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Denna tid blir alltså en tid utan Satan, en tid av fred. Det blir Kristi tusenårsrike av fred på jorden där vi som tillhör Honom får regera med Honom i tusen år. Det är den första uppståndelsen, de som inte tillhör Jesus Kristus kommer inte att leva på jorden under dessa tusen år.


Då de tusen åren är slut släpps Satan lös för en kort tid och besegras en gång för alla. Nu kommer den slutliga domen där alla får stå inför Guds tron och få sin dom. De som inte har sina namn skrivna i livets bok kastas i eldsjön (helvetet) som är den andra döden. (Upp 20:15)

     Efter detta börjar evigheten, en evighet med Jesus för de som har valt Honom som Herre i sina liv. Beskrivandet av detta finns i Upp 21-22 med bl a min favoritvers Upp 21:4: Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.


Människor klädda i vitt står inför korset och en evighet med Jesus.
(Bilden är hittad via Google.)


Tidigare inlägg
Follow toliveforchrist

Jesussajten.se


RSS 2.0